Seirbhísí » Córais Faisnéise

Is roinn seirbhíse í Córais Faisnéise a sholáthraíonn tacaíocht agus comhairle theicniúil do riachtanais teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) de chuid Comhairle Cathrach Chorcaí. Soláthraíonn an Roinn CF tacaíocht teicneolaíochta faisnéise freisin do 31 Comhalta Tofa na Comhairle.

2010 Irish Web Awards

IS Marathon Relay Team 2011

Cork City Council I.S. Department took part in the Cork City Marathon on Monday, 6 June, as a relay team for Down Syndrome Ireland

IS Dept. Marathon Team

Pictured above are Sean Concannon, Bryan Humphreys, Máiread O’Connell, David Moynihan and Ruth Buckley.

Déan Teagmháil Linn

Uaireanta Oscailte na hOifige: 9.00 r.n. go 5.00 i.n., Luan go hAoine, gan laethanta saoire poiblí san áireamh.

ckc-phone-icon-58w.jpg Uimh. Ghutháin (021) 4924140.
 Uimh. Facs  (021) 4924007.

 ckc-typewriter-icon-58w.jpg Roinn na gCóras Faisnéise, Comhairle Cathrach Chorcaí, Seomra 220, Halla na Cathrach, Sráid Anglesea, Corcaigh.

ckc-email-icon-58w.jpg Rphost  isdept@corkcity.ie